სართული
მხარე
ფასი m2
მხარე
ფასი m2
13 - დუპლექსი
აღმ.
800$
დას.
800$
12 - დუპლექსი
აღმ.
800$
დას.
800$
11 - საცხოვრებელი
აღმ.
680$
დას.
730$
10 - საცხოვრებელი
აღმ.
680$
დას.
730$
9 - საცხოვრებელი
აღმ.
650$
დას.
680$
8 - საცხოვრებელი
აღმ.
650$
დას.
680$
7 - საცხოვრებელი
აღმ.
600$
დას.
650$
6 - საცხოვრებელი
აღმ.
600$
დას.
650$
5 - ბიზნეს სართული
აღმ.
0$
დას.
0$
4 - პანორამა მოლი
აღმ.
1000$
დას.
1000$
3 - პანორამა მოლი
აღმ.
900$
დას.
900$
2 - პარკინგი
აღმ.
8000$
დას.
8000$
1- პარკინგი
აღმ.
8000$
დას.
8000$