top of page
B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

4.14 m2

აივანი

ფართობი

61.36 m2

B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

5.04 m2

აივანი

ფართობი

66.62 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

3,95 m2

აივანი

ფართობი

60.71 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

3.47 m2

აივანი

ფართობი

87.09 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

5.23 m2

აივანი

29.57 m2

ფართობი

119,2 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

5.03 m2

აივანი

10.9 m2

ფართობი

89,77 m2

B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

4.56 m2

აივანი

ფართობი

86.38 m2

B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

4.15 m2

აივანი

ფართობი

77.94 m2

A ბლიკი

შავი კარკასი

A ბლიკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

4.86 m2

აივანი

ფართობი

67.98 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

4.85 m2

აივანი

14.88 m2

ფართობი

48.56 m2

B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

5.01 m2

აივანი

4.63 m2

ფართობი

62.43 m2

B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

4.56 m2

აივანი

ფართობი

91.70 m2

B ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

4.60 m2

აივანი

ფართობი

75.77 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

2

4.86 m2

აივანი

ფართობი

93.35 m2

B  ბლოკი

შავი კარკასი

B ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

5.01 m2

აივანი

14.58 m2

ფართობი

54.84 m2

A ბლოკი

შავი კარკასი

A ბლოკი

საძინებელი

სააბაზანო

1

4.29 m2

აივანი

14.41 m2

ფართობი

68.51 m2

bottom of page